Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα: Στο Innovation Hub, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Προσφέρουμε προηγμένα προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια που καλύπτουν θέματα όπως η δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικών ιδεών, η ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και η κατανόηση των βασικών αρχών της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Στήριξη Καινοτόμων Ιδεών

Στο Innovation Hub, προωθούμε την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την υποστήριξη των επιχειρηματικών έργων. Παρέχουμε συμβουλές και επαγγελματική καθοδήγηση σε φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Δικτύωση και Συνεργασία

Το Innovation Hub δημιουργεί μια δυναμική πλατφόρμα για τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και ερευνητών. Μέσω εκδηλώσεων, συναντήσεων και εργαστηρίων, προωθούμε την ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών έργων και την απόκτηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

Πρόσβαση σε Πόρους και Υποστήριξη

Το Innovation Hub παρέχει πρόσβαση σε πόρους και υποστήριξη που ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την καινοτομία. Από εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων έως την παροχή χώρων εργασίας και υποστήριξης στην εκκίνηση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, είμαστε δίπλα σας κάθε βήμα του δρόμου.

Προωθεί την επαφή των φοιτητών και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματική κοινότητα. Μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων και πρακτικών παραδειγματων, δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επιχειρηματικών κύκλων, προάγοντας την ανταλλαγή γνώσεων και ευκαιριών.

Open Hours

 

Δ-Π: 09:00 – 15:00

Address

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο 714 10
Κτήριο: Παλιά Σ.Ε.Υ | 1ος όροφος

Phone

+30 2810 379261

Newsletter