Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κλάδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων μας.

Με τη συνεργία ανθρώπων από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κλάδο, η ομάδα μας συνδυάζει την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία και την εμπειρία της επιχειρηματικής κοινότητας για να δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μπορούν να ανθίσουν και να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της ευρύτερης κοινότητα με τον επιχειρηματικό κλάδο.

Μέσω στενής συνεργασίας και διαλόγου, η ομάδα μας προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, τη δημιουργία συνεργιών και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών.

Ιωάννης Κοπανάκης

Ιωάννης Κοπανάκης

Scientific Director

Ιωάννης Παπαδημητρίου

Ιωάννης Παπαδημητρίου

Coordinator

Μαρία Καλλέργη

Μαρία Καλλέργη

Project Manager

Δέσποινα Χριστοδουλάκη

Δέσποινα Χριστοδουλάκη

Marketing Manager

Μανώλης Τζουβελέκας

Μανώλης Τζουβελέκας

Scientific Associate

Open Hours

 

Δ-Π: 09:00 – 15:00

Address

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο 714 10
Κτήριο: Παλιά Σ.Ε.Υ | 1ος όροφος

Phone

+30 2810 379261

Newsletter