Το Ινστιτούτο Καινοτομίας είναι ένας δυναμικός κόμβος επιχειρηματικότητας που αποτελεί μέρος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μέσα από την ενότητα “Αποστολή μας”, επιδιώκουμε να προάγουμε και να ενισχύουμε το επιχειρηματικό πνεύμα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας και να αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και να προωθούμε την επιχειρηματική κουλτούρα μέσω διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και προκλήσεων. Συνεργαζόμαστε με έμπειρους επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ερευνητές, προωθώντας τη δημιουργία δυναμικών δικτύων και την ανταλλαγή γνώσεων.

Μέσω του Innovation Hub, προσφέρουμε ευκαιρίες στους φοιτητές, τους ερευνητές και τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις ιδέες του και να τις μετατρέψουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχουμε πρόσβαση σε πόρους, υποστήριξη και συμβουλές ειδικευμένων επαγγελματιών, καθώς και χώρους εργασίας και συνεργασίας για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των επιχειρημάτων.

Επιπλέον, διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και εκδηλώσεις με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής κοινότητας με σκοπό τη δημιουργία κοινών ευκαιριών και την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων.

Στο Innovation Hub, πιστεύουμε στη δύναμη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία θετικών αλλαγών στην κοινωνία. 

Our Vision

 • Όραμα: Δημιουργία οικοσυστήματος με συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ακαδημαϊκών σχολών του ΕΛΜΕΠΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία: Επέκταση της συνεργασίας με επιστημονικά ιδρύματα στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα.
 • Περιβάλλον αλληλεπίδρασης: Δημιουργία περιβάλλοντος όπου ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρηματική κοινότητα και επιστημονικά ιδρύματα συναντιούνται.
 • Ανταλλαγή ιδεών: Προώθηση της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων.
 • Κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία: Προώθηση της καινοτομίας και ανάπτυξης συνεργατικών έργων.
 • Ανάπτυξη συνεργατικών έργων: Υποστήριξη της ανάπτυξης έργων με συνεργατικό χαρακτήρα.

Our Mission

 • Όραμα: Ενιαίο οικοσύστημα που προάγει την ανεξάρτητη έρευνα, την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίδραση.
 • Συνεργασία: Διεύρυνση της συνεργασίας με επιστημονικά ιδρύματα στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
 • Δυναμική κοινότητα: Δημιουργία δυναμικής κοινότητας για την επίλυση σύνθετων κοινωνικών και τεχνολογικών προκλήσεων.
 • Κοινές έρευνες και έργα: Ανάπτυξη κοινών ερευνών και έργων.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας: Διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και των ανακαλύψεων από την ακαδημαϊκή έρευνα.
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα: Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας βασιζόμενη σε καινοτόμες ιδέες.
 • Αλληλεπίδραση και συνεργασία: Δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, επιστημονικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων.
 • Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας: Δημιουργία θετικών αλλαγών στην Κρήτη, στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα.

Open Hours

 

Δ-Π: 09:00 – 15:00

Address

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο 714 10
Κτήριο: Παλιά Σ.Ε.Υ | 1ος όροφος

Phone

+30 2810 379261

Newsletter